Klíčové aktivity projektu

KA 2 - workshopy úvodní, motivační a didaktické

Z důvodu systematizace poznatků a motivování k badatelské činnosti je nutné pro zapojené pedagogy realizovat na začátku práce nově vznikajících CKP úvodní, motivační a didaktické workshopy.

KA3 - činnost center kolegiální podpory (dále jen CKP)

Vznik a činnost CKP je povinnou aktivitou projektu, jedná se o nosnou aktivitu, vznik centra pro sdílení poznatků, kooperaci a spolupráci zapojených učitelů v rámci kraje.

KA4 - setkání CKP

Pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe budou realizovány 2x ročně setkání všech zapojených pedagogů z celé ČR. Jako místo nejlepší dopravní dostupnosti pro zapojené pedagogy ze všech krajů ČR bude žadatel volit Prahu. Důležitým faktorem je nejen dopravní dostupnost, ale také efektivita vynaložených příspěvků na dopravu pedagogů především z Moravy (výhodná přímá vlaková spojení).