Projekty Společnosti pro kvalitu školy, z.s.

Zkrácený název Název projektu Číslo projektu

Žijeme v digitální světě

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012324

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000531

Spoluprací k profesionalitě

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Výuka přírodních věd nově

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Šance pro každého žáka

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Stránky