Realizujeme projekty

Kvalitu vzdělávání podporujeme prostřednictvím projektů, ve kterých si v praxi ověřujeme metodické postupy rozvoje škol a modely spolupráce.

Realizované projekty se dají rozdělit do 3 oblastí - projekty na podporu přírodovědného vzdělávání, kvality škol a projekty podporující rozvoj kompetencí vedoucích a pedagogických pracovníků. Za klíčové považujeme následující projekty a jejich výstupy. 

Učící se škola

Projekt je důležitý pro spolupráci a společné učení pedagogů ve školách. Pokud pedagogové neumí spolupracovat, pak tuto dovednost nemohou naučit ani své žáky.

Více

Spoluprací k profesionalitě

Projekt Spoluprací k profesionalitě byl zaměřen na budování kapacit pro kolegiální podporu v zapojených 45 základních a středních školách Moravskoslezského, Středočeského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina.

Více

Žijeme v digitálním světě

Projekt byl zaměřen na rozvoj a podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v Moravskoslezském kraji.

Více