Co dýchám?

 • Co je to smog a jeho vliv na zdraví.
 • Škodlivost polétavého prachu PM10 a PM2,5.
 • Detailni zobrazení na přehledné mapě evropy.
Podívat se ukázka aplikace - mapa

Měření

 • prašnosti PM2.5 a PM10,
 • atmosférického tlaku,
 • teploty,
 • relativní vlhkosti.
přehledné měření a grafy Dozvědět se více

Chci stanici

 • montáž,
 • instalace,
 • servis,
 • záruka.
koupit stanici Informace a Nákup

Co dýchám?

Síť stanic

Otevřít mapu v novém okně

Smog, aneb jak vdechujeme choroby

V důsledku vysoké míry znečištění umírá předčasně v České republice 11tisíc lidí ročně a mnoho osob (včetně dětí) trpí různými chorobami. Toxiny vdechujeme 200 dní v roce, obzvláště během topné sezóny. Abychom opravdu mohli napravit kvalitu ovzduší, v první řadě je nutno lokalizovat místa s největším znečištěním. K tomu je potřeba specializované vybavení, jako jsou snímače perfect-Air.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je Česká republika čtvrtou nejznečištěnější zemí EU. Směs škodlivých substancí obsažených ve vzduchu má velmi negativní vliv na naše zdraví. Česká republika je hned za Bulharskem druhou zemí EU s nejvyšší úmrtností na následky znečištění ovzduší. V tomto ukazateli jsme na tom dokonce hůř než Čína a Indie.

Co je to smog a jak se vytvoří?

Samo slovo smog vzniklo kombinbací dvou slov – smoke (angl. kouř) a fog (angl. mlha). Smog je mlha, která vznikne, když se do ovzduší dostane znečištění, jako je například polétavý prach PM10 a PM2,5 (který je nejškodlivější ze všech látek znečišťujících ovzduší). Vzhledem k podmínkám a místu vzniku rozlišujeme dva druhy smogu- londýnský, sestávající převážně z oxidů dusíku, síry, těžkých kovů nebo aromatických uhlovodíků (včetně rakovinotvorného benzopyrenu) a fotochemický smog, pozorovaný ve velkých aglomeracích, kdy kouř reaguje se slunečním světlem.

Smog, se kerým máme co do činění v České republice, vzniká převážně v topné sezóně, kdy rostou emise škodlivých látek vycházejících z komínů. Zdrojem znečištění jsou především zastaralé pece a kotle, kterými se topí v rodinných a bytových domech. Klíčový význam má kvalita spalovaných surovin, v mnoha domácnostech se do pece hodí, co příjde pod ruku – od uhlí špatné kvality, přes smetí až po starý lakovaný nábytek. Oblíbeným topivem jsou dokonce pet lahve naplněné pilinami, které jsou zalité vyjetým motorovým olejem!

Velkým zdrojem znečištění jsou také průmyslová zařízení a automobily. Automobily neprodukují pouze výfukové plyny, ale způsobují také tzv. vedlejší prašnost, kdy v průběhu jízdy víří částice ležící na vozovce.

Dlouhý seznam onemocnění

Znečištění ovzduší je obvykle spojeno s hlavní příčinou respiračních onemocnění, jako je astma, respirační selhání, bronchiální nemoci, nebo alergie. Škodlivý polétavý prach v ovzduší může způsobovat i jiné obtíže. Není pochyb o tom, že smog zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Vyvolává ji benzopyren, jedna z nejtoxičtějších složek smogu. Vzniká mimo jiné při spalování paliva špatné jakosti, obzvláště smetí a lakovaného starého nábytku. Benzopyren nezpůsobuje okamžitá poškození, ale ukládá se v organismu a časem vyvolává chronické choroby. Interval mezi prvním stykem s touto látkou a vznikem rakoviny může být i 15 let. Další ze škodlivých substancí – oxid dusičitý vyvolává pálení očí, dusivý kašel, bolesti hlavy a snižuje odolnost organismu.

Dýchání kontaminovaného vzduchu je nebezpečné také pro těhotné ženy. Škodlivý polétavý prach PM10 a PM2,5 může vyvolat potrat, nebo způsobit předčasný porod. Vdechování toxinů může mít také negativní vliv na intelektuální vývoj dítěte a způsobovat problémy s pamětí. Smog zapříčiňuje u nejmladších časté zápaly plic a bronchitidu. Nemoci vyvolané vdechováním škodlivin mají často horší průběh a způsobují zdravotní problémy i v dalších fázích života. Při vysokých koncentracích škodlivin by děti by děti měly co nejméně pobývat venku, proto je tak důležitý monitoring kvality ovzduší v okolí škol a školek.

O aplikaci perfect-Air

Perfect-Air je komplexní systém skládající se ze široké sítě inteligentních stanic měření znečištění ovzduší a atmosférických podmínek a výkonného informačního systému, který shromažďuje a vyhodnocuje data odeslaná z jednotlivých stanic.

Uživatelé získávájí, po otevření internetové aplikace perfect-Air v libovolném webovém prohlížeči, plný přístup ke shromážděným naměřeným datům.

Přínosem využití aplikace Perfect-Air je nejen zajištění okamžitého přístupu k detailním údajům kvality ovzduší, ale také zvýšení ekologického povědomí veřejnosti.

Články a aktuality

Britské listy:

Studie: Znečištění vzduchu může poškodit kognitivní inteligenci

Lancet: Znečištění vzduchu bylo v roce 2016 spojeno s 3,2 miliony případů diabetu

Znečištění vzduchu (jako v Praze) způsobuje velký pokles inteligence

Měření

Parametry stanice:

Měření atmosférického tlaku 700 ÷ 1100 hPa
Měření teploty -40 ÷ 85°C
Měření relativní vlhkosti 0 ÷ 100%
Měření prašnosti PM2.5* 0.0 ÷ 999.9 µg/m3
Měření prašnosti PM10* 0.0 ÷ 999.9 µg/m3
Komunikace WiFi 802.11 b/g/n
Aktualizace dat co 3 minuty
Napájení 24 VDC, 1,5W/5W
Provozní teplota -15 ÷ 60°C
Rozměry** 171 (201) × 121 × 80 mm, ABS, IP34
Rozteč montážních otvorů 186 × 96 mm

* mlha/vysoká vlhkost vzduchu může způsobovat zvýšení naměřených hodnot prašnosti

** udané rozměry nezahrnují odvětrávací prvky a kabelové průchodky

Měření smogu

Z hlediska škodlivosti pro zdraví je nutné regulovat kvalitu ovzduší v nejbližším okolí. K tomu dobře poslouží snímače perfect-Air. Po celé zemi bude rozmístěná síť technicky pokročilých snímačů, které budou měřit hladinu polétavého prachu PM2,5 a PM10 a při tom podávat také informace o základních parametrech ovzduší, jako jsou teplota, vlhkost a atmosférický tlak.

Převzáno z wikipedie:

Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Podílí se také na důležitých atmosférických dějích jako vznik vodních srážek a ovlivňují teplotní bilanci Země.

Ve většině případů je synonymem pro pevné částice i pojem polétavý prach

Z hlediska zdravotního působení byly definovány různé frakce prachových částic v závislosti na jejich velikosti udávané v mikrometrech.

 • PM10 – částice menší než 10 μm,
 • PM2,5 – částice menší než 2,5 μm (ne celoplošně),
 • PM1 – částice menší než 1 μm (méně často),
 • PM0,1 – částice menší než 100 nm (výjimečně).

Pozorováním bylo zjištěno, že vliv pevných prachových částic na zdraví závisí především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních cest dýchacích.

Zde se mohou usazovat v průduškách (PM2,5 - "jemné částice"), pronikat do plicních sklípků (PM1) nebo až do krve (nanočástice) a způsobovat zdravotní problémy.

Chci stanici

Objednávka

Množství a cena

Počet ks:*

Cena celkem vč. DPH:

Kč 15000,-

Kontaktní údaje

Jméno:*

Příjmení:*

Mobil:

E-mail:*

Adresa doručení

Ulice a č.p.:*

Město:*

PSČ:*

Fakturační údaje

Název firmy:

IČ:

DIČ:

Potvrzení objednávky

* takto označené položky jsou povinné

O stanici perfect-Air

Srdcem stanice je počítač založený na 32 bitovém, 4 jádrovém procesoru ALLWINNER pracujícím na operačním systému LINUX. Přesto, že počítač na této platformě má minimální spotřebu elektrické energie, jeho výkon je mnohem větší než výkon počítačů založených na procesoru Pentium 4. Aplikace tak výkonné jednotky je zárukou možnosti dalšího rozvoje zařízení – bez potřeby změny nebo náhrady klíčových komponentů.

Měření koncentrace prachových částic je založeno na laserovém snímači prašnosti firmy NOVA FITNESS. Vlastní algoritmus řídí práci snímače tak, aby maximalizoval jeho životnost. Vnitřní topný systém poskytuje skvělé pracovní podmínky pro fungování snímače a zároveň snižuje vliv atmosférické vlhkosti na přesnost měření prašnosti. Měření vlhkosti používá digitální obvod firmy SILICON LABS, a informace o aktuálním tlaku jsou dodávány výkonným čidlem firmy HOPERF. Sestavu použitých čidel uzavírá přesné čidlo teploty vyrobený firmou MAXIM INTEGRATED. Umístění čidla teploty do pouzdra z nerezavějící oceli je zárukou vysoké odolnosti daného řešení.

Skříň stanice perfect-Air poskytuje ochranu na úrovni IP34 – zabezpečuje tedy stabilní a komfortní pracovní podmínky pro celé zařízení. Kvalitní skříň a dokonalé provedení znamená nezávislost na drsných povětrnostních podmínkách. Zároveň zaručuje dlouhodobé a bezproblémové používání stanice, což znamená, že nákup není „investice na jednu sezónu”.

Mapa smogu

Na základě údajů poskytovaných čidly perfect-Air je vytvořena smogová mapa s aktuálními údaji o znečištění, které můžou být používány jak jednotlivými uživateli, tak i samosprávnými orgány. Díky mapě, kterou je možno najít na webové stránce: perfect-air.com.pl roste ekologické povědomí. Čím více snímačů, tím přesnější a úplnější údaje. Když budeme vědět, kde je největší hrozba, můžeme efektivněji podniknout kroky ke zlepšení pohodlí našich životů.

Jak to funguje? Síť snímačů, která je rozmístěna po celé zemi, měří úroveň polétavého prachu PM2,5 a PM10, a zároveň poskytuje základní parametry ovzduší, jako je teplota, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. Shromážděné údaje jsou dodávány do výkonného centrálního počítače a následně zpřístupněny do platformy perfect-Air. Díky tomu mají uživatelé nepřetržitý přístup k aktuálním měřením.

Znalost takových informací buduje ekologické podvědomí a umožňuje podnikat účinné kroky proti smogu. Jednotkám místní správy umožní optimálně naplánovat investice ke zlepšení stavu ovzduší. Jednotlivé uživatele varuje před hladinou znečištění nebezpečnou pro zdraví.

Snímač

Snímače jsou bezobsluhové. Vyžadují pouze elektrický proud a bezdrátový internet. Stačí je jednoduše nakonfigurovat v průběhu instalace. Pak jsou data odeslána do infrastruktury, která je vytvořena speciálně k tomuto účelu: zpracování, ukládání a sdílení měření. Instalace snímače perfect-Air v nejbližším okolí umožňuje dozvědět se, co vlastně dýcháme a jaké to má dopady na zdraví. Čím více snímačů, tím přesnější údaje a dříve detekované ohrožení. Tím snazší bude podniknout další kroky, abychom zlepšili kvalitu našeho života.

perfect-Air je moderní snímač měřící stupeň znečištění polétavými prachovými částicemi PM2,5 a PM10 a také základní parametry ovzduší (teplota, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak). Díky síti snímačů je možná prezentace spolehlivých a aktuálních dat o kvalitě ovzduší.

O nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

SLAMKA CONSULTING, s.r.o.

IČ: 25846906

DIČ: CZ25846906

se sídlem: Chelčického 10, 702 00, Ostrava.

 

kontaktní údaje:

email: info@slamka.cz

telefon: 737 129 976

www.slamka.cz

(dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.perfect-air.cz/. (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Kupující provádí objednávky zboží bez registrace a bez zákaznického účtu.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 374193783/ 0300, vedený u Československé obchodní banky.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

6. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce

7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího, nebo je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.

11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 9. 2018

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SLAMKA CONSULTING, s.r.o. IČ 25846906 se sídlem Chelčického 10, 702 00, Ostrava. (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Šamanova 1062/8, 700 30, Ostrava - Zábřeh

email: info@slamka.cz

telefon: +420 123 456 789

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (perfect-Air) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.9.2018.

Doprava a platba

Doprava:

Doprava je zdarma.

Způsoby platby:

Platba předem: Zašleme Vám e-mailem proforma-fakturu, ve které najdete všechny potřebné údaje pro platbu příkazem na bankovní účet. Jakmile budou peníze připsány, zboží je expedováno.

Reklamace

Vyřízení reklamace

V případě, že se u zboží projevila výrobní vada, je Vám k dispozici naše reklamační oddělení.

Zašlete, prosím, zboží na adresu:
SLAMKA CONSULTING, S.R.O.
Šamanova 1062/8
700 30, Ostrava - Zábřeh

reklamaci přiložte:

 • Kopii daňového dokladu nebo záručního listu
 • Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • Přesný popis závad a jejich projevů

Reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dnů.

V případě, že reklamujete vadné, nebo nesprávně zaslané zboží, vzniká Vám nárok na vrácení nákladů na zaslání reklamovaného balíku k nám. Pro rychlé vyřízení, nám, prosím, zašlete na info@perfect-air.cz kopii podacího lístku z pošty.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

Kontrola zásilky před převzetím

Doporučujeme důkladnou kontrolu stavu zásilky při převzetí od dopravce. Zaměřte se především na kontrolu zevnějšku balíku (neměl by jevit známky poškození, vpichů, potřísnění tekutinou atd.).

Evidentně poškozenou zásilku v žádném případě od přepravce nepřebírejte. Jedná-li se o drobné poškození, uveďte tuto informaci v předávacím listu. Doporučujeme rovněž provést fotodokumentaci dané zásilky. Pokud Vám při převzetí není umožněna kontrola obsahu zásilky, učiňte tak nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky a případný problém spolu s popisem, fotodokumentací a číslem faktury/ dodacího listu zašlete na info@perfect-air.cz.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě do 14 dnů.

Spotřebitelům poskytujeme dle platné legislativy zákonnou ochrannou lhůtu na vrácení peněz. Jestliže Vám zboží zakoupené na http://www.kvalitaskoly.cz/ nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zásilky vrátit. Peníze Vám budou poukázány na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Podmínky pro vrácení zboží

Zboží musí být bez známek opotřebení, nepoškozené, čisté, s kompletním příslušenstvím a manuály a pokud možno v původních obalech.

Pokud byl součástí dodávky zboží, na které kupující uplatňuje nárok na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, dárek, ať už zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, je kupující povinen vrátit zpět i tento promo dárek.

Dle Občanského zákoníku může být kupujícímu peněžní částka za vrácené zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady může kupující snížit nebo zcela vyloučit v případě šetrného zacházení se zbožím.

Jak postupovat?

Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Přeji si odstoupit od smlouvy číslo XXXX, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši XXXXXX na účet č. XXXXXXXX/XXXX. V dopise uveďte datum a podpis. Můžete použít i další libovolný text, ze kterého je zřejmé, že si přejede odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.

Adresa pro zaslání zboží: Slamka Consulting, s.r.o., Šamanova 1062/8, 700 30, Ostrava - Zábřeh.

Elektronická adresa pro komunikaci: info@perfect-air.cz

Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu provozovatel e-shopu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Kontakt

Prodej:

info@perfect-air.cz

Technická podpora:

SLAMKA CONSULTING, s.r.o.

www.slamka.cz

Provozovna společnosti:

Šamanova 1062/8

700 30, Ostrava - Zábřeh

Sídlo společnosti:

Chelčického 10

702 00, Ostrava

IČ: 25846906

DIČ: CZ25846906

E-mail: info@slamka.cz

Mobilní telefon: +420 737 129 976

Bankovní spojení: 374193783 / 0300

Reference

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Pomocí tohoto měřícího zařízení chceme aplikovat na praktických ukázkách látku v předmětech biologie, chemie, fyzika, zeměpis. Žáci se již na nižším stupni gymnázia seznamují s fyzikálními veličinami (tlak, teplota), v dalších přírodovědných předmětech se seznamují s pojmy jako čistota ovzduší, chemické částice ve vzduchu apod.

Předpokládáme, že toto zařízení využijeme ve výše jmenovaných předmětech nejen k zjištění stavu ovzduší v nejbližším okolí školy, ale i k rozvoji vzdělávacích dovedností (čtení dat z grafů, tvorba tabulek a grafů při dlouhodobém sledování různých hodnot vykázaných měřidlem v excelu, různé převody mezi jednotkami), logického myšlení, možná i vztahu k udržitelnému rozvoji naší přírody...

S měřidlem čistoty ovzduší jsme doposud velmi spokojeni. Celá dodávka přístroje včetně podrobného návodu na instalaci, napojení a zobrazení na webu byla v pořádku a přehledná. Rovněž dodavatelská firma vše zařídila k naší spokojenosti.

Mgr. Pavel Kubínek
ředitel školy

Connexia systems, s.r.o.

Stanici perfect-Air máme nainstalovánu na firmě už více jak půl roku a jsme spokojeni. Víme, kdy můžeme s klidným svědomím naše děti pustit ven, nebo se kdy je lepší zůstat doma a příliš nevětrat.

Bc.Jiří Janeczko

iCEA - Civil Engineering Assistant

Žijeme v centru města, kde je prašnost a tvorba smogu samozřejmě největší. Mám děti a vím, jak rády si hrají venku, proto zvlášť v podzimních a zimních měsících nedám dopustit na Perfect Air.

Ing. Robert Gál

EKOTOXA - Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny

Pohybuji se v akademickém prostředí, a vím, jak je velmi pracné a zdlouhavé vytvořit nástroj, který by měl nejen hezký design, ale hlavně správnou výpovědní vědeckou hodnotu. Za mě je tedy Perfect Air jasná volba.

Ing. Čestmír Kantor