Zavádíme kolegiální podporu

Z​avádění kolegiální podpory úzce souvisí s kulturou učící se organizace, “kde se lidé neustále učí, jak se společně učit”
(Senge, 2017).

Kolegiální podporu vnímáme jako důležitou součást profesního rozvoje, který v dnešní době nemůže být vnímán pouze jako účast na akcích v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zatímco dříve se řada pedagogů cítila ve své profesi osamocena, díky kolegiální podpoře mají možnost sdílet své úspěchy i neúspěchy, své otázky a nápady.  

Kolegiální podporou v našem pojetí rozumíme různé formy vzájemné interakce pedagogů jedné školy od neformálních rozhovorů o přestávkách až po organizované formy podpory jako je mentorink a různé formy společného učení. Nezbytným předpokladem fungování kolegiální podpory v rámci školy je bezpečné prostředí pro učení jak pedagogů, tak žáků.

Kolegiální podpora přináší

 • úlevu, snížení napětí
 • rozvoj sebereflexe
 • růst profesního sebevědomí
 • inspiraci jinými úhly pohledu
 • posílení týmové spolupráce v rámci školy
 • získání řešení problémové situace
 • vzájemné vylaďování se na cestě ke společné vizi

V rámci zavádění kolegiální podpory vám nabízíme

 • vzdělávání vedení školy v oblasti zavádění kolegiální podpory
 • plánování zavádění kolegiální podpory specificky ve vaší škole
 • spolupráci při přípravě bezpečného prostředí pro učení v rámci celé školy
 • informování pedagogického sboru o výhodách a různých formách kolegiální podpory
 • vzdělávání interních mentorů

Mentorské karty

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/html/wp-content/themes/kvalitaskoly-bs/page-rozvoj-skol.php on line 72

Zaujalo Vás téma? Kontaktujte nás

Saša Dobrovolná

sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz

Telefon

+420 603 727 081