Podporujeme přeměnu škol v učící se organizace

“Budování učící se organizace nemá žádný vrcholný cíl či konečný stav, je to prostě celoživotní cesta.”

Peter M. Senge, Pátá disciplína

Rozvoj, vzdělávání, učení, zlepšování (se) … je naší vášní. Proto na cestě rozvoje podporujeme vedoucí pracovníky škol a jejich pedagogy. Kompetence všech pracovníků školy považujeme za nejcennější kapitál organizace, o který je třeba pečovat a systematicky jej rozvíjet. Odmítáme ad hoc vzdělávání a semináře typu: “máme šablony, tak pro nás NĚCO udělejte, ať to máme splněno”

Aby byl profesní rozvoj v rámci školy smysluplný a měl dopad na učení každého žáka, je třeba ho řídit, plánovat, evaluovat a s tím vám můžeme pomoci.

Práci se školami stavíme na principech učící se organizace

  1. Osobní mistrovství
  2. Sdílená vize
  3. Sdílení mentálních modelů
  4. Týmová spolupráce
  5. Systémový přístup

Nabízíme vám podporu a spolupráci při

  • analýze vzdělávacích potřeb dle kompetenčního modelu pedagoga
  • vytvoření či revizi vaší vize
  • systematickém plánování rozvoje celého pedagogického sboru v souladu s vaší vizí
  • realizaci vzdělávacích akcí, které si vyberete z naší nabídky nebo vám je sestavíme na míru
  • zavádění kolegiální podpory

…a to vše s ohledem na dlouhodobé zkušenosti spolupracujících škol a specifické podmínky vaší školy

Protože věříme tomu, co učíme, semináře nesekáme jako “Baťa cvičky”, ale při doprovázení škol využíváme různé formy individuální a skupinové práce jako je koučink, mentorink, konzultace, facilitované workshopy, supervize.

Ano, je to náročnější, ale nás to baví a výsledek rozhodně stojí za to.

Zaujalo Vás téma? Kontaktujte nás

Saša Dobrovolná

sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz

Telefon

+420 603 727 081