Učitelská práce je v současné době složitá a ten, kdo ji chce kvalitně vykonávat, potřebuje řadu dovedností. Trénink pedagogických dovedností považujeme za cestu ke kvalitnějšímu vzdělávání našich dětí.

Realizujeme krátké informační workshopy i intenzivní výcviky.

Naši lektoři sledují trendy a intenzivně pracují taktéž na své profesním rozvoji.

Vzhledem k tomu, že za efektivnější považujeme systematický rozvoj škol, otevřené kurzy nabízíme pouze v minimální míře a zaměřujeme se hlavně na vzdělávání pedagogických sborů, a to nejlépe v rámci dlouhodobé spolupráce s danou školou.

Vzdělávání v rámci seminářů doporučujeme doplnit mentorinkem, koučinkem, případně supervizí, což jsou formy podpory, které jsou taktéž součástí naší nabídky.
Vzdělávací akce si můžete vybírat z naší nabídky akreditovaných kurzů nebo vám připravíme vzdělávací program na míru.

Vodítkem pro plánování obsahu konkrétní vzdělávací akce je pro nás kompetenční model pedagoga,

Nabídka vzdělávání

Komunikace a interakce

 • Komunikace podporující učení
 • Partnerská komunikace
 • Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči
 • Konflikt koření života
 • OSR - Efektivní partnerská komunikace ve škole
 • OSR - Komunikační dovednosti
 • OSR - Jak efektivně komunikovat
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Komunikační dovednosti aneb “Já x Ty = rozumíme si”
 • OSR - Efektivní spolupráce ve škole
 • OSR - Jak efektivně spolupracovat

Prostředí pro učení

 • Vytváření bezpečného prostředí
 • Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?
 • Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?
 • Wellbeing
 • Odměny a tresty
 • Vedení třídnických hodin
 • Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce pedagoga s emocemi
 • Stres v pedagogické praxi
 • Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

Učební proces

 • Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Metody aktivního učení
 • Jak motivovat žáka
 • Jak na čtenářské dílny
 • Jak na projekty a projektové vyučování?
 • Jak na skupinové a kooperativní učení?
 • Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?
 • Pedagogický konstruktivismus v praxi
 • Práce s otázkami

Plánování a evaluace

 • Formativní hodnocení
 • Plánování a formulace cílů
 • Plánování a organizace práce pedagoga
 • Zpětná vazba ve výuce
 • Tvorba kritérií
 • Popisný jazyk
 • Jak na portfolia

Učitel a komunita

 • Spolupráce s rodiči
 • Vedení třídních schůzek
 • Místně zakotvené učení

Profesní rozvoj

 • Mentorské dovednosti
 • Koučovací přístup v práci pedagoga
 • MS Teams a online výuka
 • MS Excel (pro začátečníky i pokročilé)
 • MS Word (pro začátečníky i pokročilé)
 • MS PowerPoint (pro začátečníky i pokročilé)
 • Plánování profesního rozvoje
 • Vzájemné návštěvy
 • Kolegiální podpora
 • Využití cloudů ve školním prostředí

Zaujalo Vás téma? Kontaktujte nás

Ing. Markéta Kubáňová

marketa.kubanova@kvalitaskoly.cz

Telefon

+420 734 839 769