Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Naše společnost je akreditovanou organizací v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Akreditace organizace je k nahlédnutí zde (soubor pdf, otevírá se v novém okně)

K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.

Seznam akreditovaných kurzů: 

Platnost do 5. 9. 2019       1.    Práce se ŠVP v ZŠ
15748/2016-2-560 2. Práce se ŠVP v ZŠ
  3. Tvorba a úpravy ŠVP
  4. Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80 h)
  5. Efektivní vedení třídnické hodiny
  6. Mentorské dovednosti (80 h)
  7. Mentoring nebo jen hodnocení ?
  8. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou 
  9. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Komunikační dovednosti aneb ,,Já x Ty = rozumíme si ?!"
  10. Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů - ,, Já a komunita = komunita a já "
  11. Rozvoj mentorských dovedností - mentor mentoring
  12. Úvod do mentoringu
  13. Plánování a formulace cílů
  14. Jak na volbu vzdělávacích metod na 1. stupni ZŠ při společném vzdělávání
  15. Jak na volbu vzdělávacích metod na 2. stupni ZŠ při společném vzdělávání
  16. Jak upravit ŠVP běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním
  17. Jak upravit ŠVP v ZŠ vzdělávající žáky s LMP v souvislosti se společným vzděláváním
  18. Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 1. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání
  19. Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání
  20. Nadaní žáci a jejich podpora
  21. Poznej sám sebe - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
  22. Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kriického myšlení (16 h)
  23. Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kriického myšlení (32 h)
  24. Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kriického myšlení (56 h)
  25. Mentorské dovednosti (32 h)
  26. Mentorské dovednosti (56 h)
  27. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání ve středních školách
  28. Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání v základních školách
  29. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
  30. Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
  31. Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
  32. Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ
  33. Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ
  34. Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými kulturními podmínkami
  35. Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči
  36. Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům
  37. Jak motivovat žáka
  38. Odměny a tresty
  39. Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi
  40. Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání
  41. Spolupráce s rodiči
  42. Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace
  43. Výchovný styl v práci učitele
  44. Manažerský trojboj
  45.        Podpora a rozvoj nadaných žáků ve škole