Učící se škola

Charakteristika učící se školy jako učící se organizace

Pojem kvalitní školy, kvality výuky v oblasti vzdělávání musíme ruku v ruce spojovat s pojmem učící se školy.
 
Aby škola mohla úspěšně zvládat mnohostranné požadavky kladené na ni v oblasti rozvoje nových metod učení, absorbování nových poznatků z vnějšího prostředí, musí být schopna se dlouhodobě opřít o proces vlastního učení a spolupráci lidí ve škole a jejím okolí.
 
Škola jako učící se organizace vytváří organizační prostředí, ve kterém si organizuje proces učení svých zaměstnanců formou „učebních center“ a vytváří tak podmínky, aby všichni pracovníci měli možnost a byli schopni se permanentně učit. 
 
Učící se škola tedy podporuje učení svých zaměstnanců a sama se neustále transformuje. Lidé na všech úrovních se snaží rozvíjet své schopnosti dosahovat žádoucí výsledky, individuálně i ve vzájemné spolupráci. Škola je a musí být jednotkou změny, neboť je to jediné místo, kde se setkávají požadavky společnosti a očekávání a učební potřeby žáků a učitelů.  Každá škola je jedinečná. Musí se naučit, jak se učit. Změny, které mají dopad na životy žáků, obsahují hluboké procesy učení, které mohou učitelé a ředitelé škol zvládnout jen tehdy, když se sami budou učit.
 
 
Zjišťování úrovně kvality školy v procesu učící se školy se dá určovat různými způsoby, Společnost pro kvalitu školy, o.s.  dlouhodobě spravuje a nabízí ucelený systém metodiky vlastního hodnocení základních a středních škol včetně testování znalostí žáků vybraných tříd. V rámci hodnocení společnost současně nabízí a dále rozvíjí řadu diagnostických nástrojů (dotazníky) pro získání podrobnějších informací o stavu hodnocené školy.
 
Společnost pro kvalitu školy, o.s. také rozvíjí svůj vlastní ucelený manažerský program pro vedoucí pracovníky škol s názvem Učící se škola, určený pro široký okruh zástupců různých škol.