Preference učení žáka

Autoři

Rita S. Dunn, Kenneth J. Dunn, G. E. Price (v české modifikované verzi + faktorová analýza od Jiřího Mareše a Hany Skalské)
 

Respondent

Žák

Charakteristika metody

Metoda Učební styly žáků patří k základním diagnostickým metodám při určování stylu učení žáků základních a středních škol (3. až 12. ročníku školní docházky). Dotazník LSI zjišťuje, jakou formu učení žáci preferují – tj. za jakých podmínek se nejlépe soustředí ke studiu, jakému prostředí dávají přednost, když se učí nové nebo obtížné učivo.
 

Sledované proměnné

4 základní oblasti: prostředí, emocionalita, sociální potřeby, fyzické potřeby
•  prostředí (zvuk, teplota, světlo a nábytek); 
•  emocionalita (motivace, odpovědnost, vytrvalost a potřeba struktury nebo flexibility); 
•  sociální potřeby (učit se sám, učit se s kamarády nebo s dospělými anebo střídat různé způsoby); 
•  fyzické potřeby (preferování přijímání určitého způsobu informací, preferování určité denní doby, konzumování potravy a potřeba pohybu).
 

Rozsah

71 otázek, 4-5stupňová škála
 

Výstup

Slovní vyjádření ke každé sledované proměnné. Jedná se o zhodnocení dosavadních návyků nebo návrh změny dosavadních návyků vedoucích ke zlepšení studijních výsledků.
 

Příjemce výstupu

Třídní učitel (rodič), respondent - žák.
 

Cena:

1000,- Kč/třída    vč. DPH