Nabídka testování žáků základních škol a víceletých ročníků gymnázií 2022/2023

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout srovnávací testování žáků 3., 5., 7. a 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií metodou Relativního přírůstku znalostí. Pokud s námi budete testovat nebo jste již testovali dva roky, nabídneme Vám kromě srovnání Vašich žáků, tříd a škol také zjištění přidané hodnoty vzdělání žáků na Vaší škole.

Testováním žáků a měřením přidané hodnoty vzdělávání žáka se naše společnost zabývá od roku 2006. Za tuto dobu jsme otestovali více než 100 000 žáků v České republice.

Forma testování:

Testování i vyhodnocování výsledků probíhá elektronickou formou. Každá část testu obsahuje úvodní instrukci k vyplnění, cvičné úlohy a časový limit pro zpracování testu, přičemž zbývající čas do konce testu si žáci mohou kontrolovat na časomíře.

Termín testování:

 

6. 2. 2023 - 31. 5. 2023  (3., 5., 7. a 9. ročníky ZŠ) 

 

Předměty testování:

  3. a 5 třída   7. a 9. třída  
Poř. předmět čas předmět Čas
1. Český jazyk 30 minut Český jazyk 40 minut
2. Člověk a jeho svět 20 minut Člověk a příroda 30 minut
3. Matematika 30 minut Matematika 40 minut
4. Anglický jazyk 20 minut Anglický jazyk 30 minut
  CELKEM 100 minut CELKEM 140 minut
 
Cena testování:
Připravili jsme pro Vás atraktivní cenovou nabídku: 
Počet tříd                                 CENA VČETNĚ DPH / cena včetně DPH pro školy, které se již do testování dříve zapojily
1 TŘÍDA 1500 Kč / 900 Kč
2 TŘÍDY 2600 Kč / 1500 Kč
3 TŘÍDY 3300 Kč / 2000 Kč
4 a více tříd 4000 Kč / 2500 Kč

Jedná se o součet všech tříd školy.

Výsledky z testování:

V rámci testování předáme:
 

Ukázka testů:

Ukázku testů naleznete na následujícím odkaze: www.diagnostik.cz/demo
 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Administrativní podpora testování / helpdesk:

Kateřina Ostřížková
Tel: 733 341 790
 
Ing. Michal Uhlař
Tel: 737 129 976
 
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 
 

Informace k nabídce testování:

 Ing. Michal Uhlař

Email: info@kvalitaskoly.cz

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

v pedagogické praxi je známo, že pravidelné formativní hodnocení ve výuce výrazně zvyšuje efektivitu učení se žáka a jeho porozumění učivu. 

Srovnávací hodnocení mu navíc dá informaci, jaká je úroveň jeho vědomostí a dovedností ve srovnání se stejně starými žáky a současně mu pomůže porovnat si svůj odhad výsledku, své sebehodnocení, se skutečným dosaženým stavem. 

Věříme, že testování založené na konkrétních přírůstcích vědomostí a dovedností žáků je přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele a vedení školy. 

 
Těšíme se na spolupráci, 
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., předseda spolku