Nabídka testování žáků 1. ročníků SŠ 2021/2022

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout srovnávací testování žáků 1. a 3. ročníků středních škol metodou Relativního přírůstku znalostí.

Testováním žáků a měřením přidané hodnoty vzdělávání žáka se naše společnost zabývá od roku 2006. Za tuto dobu jsme otestovali více než 100 000 žáků v České republice.

Forma testování:

Testování i vyhodnocování výsledků probíhá elektronickou formou. Každá část testu obsahuje úvodní instrukci k vyplnění, cvičné úlohy a časový limit pro zpracování testu, přičemž zbývající čas do konce testu si žáci mohou kontrolovat na časomíře. 

 

Termín testování 1. ročníků SŠ: 20. 9. 2021 – 30. 11. 2021

Testování prodlouženo do 17. 12. 2021

Testování 3. ročníků plánujeme na druhé pololetí tohoto školního roku.

 

Termín zveřejnění zpráv: ?. 12. 2021

 

Předměty testování:

  1. ročník SŠ      
Poř. předmět čas    
1. Český jazyk 40 minut    
2. Matematika 40 minut    
3. Anglický jazyk 40 minut    
nebo Německý jazyk 40 minut    
  CELKEM 120 minut    
 
Cena testování:
Připravili jsme pro Vás atraktivní cenovou nabídku: 
Počet tříd                                 CENA VČETNĚ DPH/ cena včetně DPH pro školy, které se již do testování dříve zapojily
1 TŘÍDA                  1500 Kč / 900 Kč
2 TŘÍDY 2600 Kč / 1500 Kč
3 TŘÍDY 3300 Kč / 2000 Kč
4 a více tříd 4000 Kč / 2500 Kč

Jedná se o součet všech tříd školy.

Výsledky z testování:

V rámci testování předáme:
 

Ukázka testů:

Ukázku testů naleznete na následujícím odkaze: www.diagnostik.cz/demo
 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Administrativní podpora testování / helpdesk:

Kateřina Ostřížková

Tel: 733 341 790
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 
 

Informace k nabídce testování:

Ing. Michal Uhlař

Email: info@kvalitaskoly.cz

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

v pedagogické praxi je známo, že pravidelné formativní hodnocení ve výuce výrazně zvyšuje efektivitu učení se žáka a jeho porozumění učivu. 

Srovnávací hodnocení mu navíc dá informaci, jaká je úroveň jeho vědomostí a dovedností ve srovnání se stejně starými žáky ze stejného oboru a současně mu pomůže porovnat si svůj odhad výsledku, své sebehodnocení, se skutečným dosaženým stavem. 

Věříme, že testování založené na konkrétních přírůstcích vědomostí a dovedností žáků je přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele a vedení školy. 

 
Těšíme se na spolupráci, 
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., předseda spolku