Nabídka testování žáků středních škol 2015

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vám nabídnout srovnávací testování žáků 1. a 3. ročníků středních škol metodou Relativního přírůstku znalostí. Pokud s námi budete testovat nebo již jste testovali dva roky, nabídneme Vám kromě srovnání Vašich žáků, tříd a škol také zjištění přidané hodnoty vzdělání žáků na Vaší škole. 

Testováním žáků a měřením přidané hodnoty vzdělávání žáka se naše společnost zabývá od roku 2006. Za tuto dobu jsme otestovali více než 100 000 žáků v České republice.

Forma testování:

Testování i vyhodnocování výsledků probíhá elektronickou formou. Každá část testu obsahuje úvodní instrukci k vyplnění, cvičné úlohy a časový limit pro zpracování testu, přičemž zbývající čas do konce testu si žáci mohou kontrolovat na časomíře. 

Termín testování: 2. 3. 2015 – 30. 4. 2015

Předměty testování:

  1. ročník SŠ   3. ročník SŠ  
Poř. předmět čas předmět Čas
1. Český jazyk 40 minut Český jazyk 40 minut
2. Matematika 40 minut Matematika 40 minut
3. Anglický jazyk 40 minut Anglický jazyk 40 minut
nebo Německý jazyk 40 minut Německý jazyk 40 minut
  CELKEM 120 minut CELKEM 120 minut
 
Cena testování:
Připravili jsme pro Vás atraktivní cenovou nabídku: 
Počet tříd (při obsazenosti min 15 žáků) CENA VČETNĚ DPH
1 TŘÍDA 1500 Kč
2 TŘÍDY 2600 Kč
3 TŘÍDY 3300 Kč
4 a více tříd 4000 Kč

Jedná se o součet všech tříd školy.

Výsledky z testování:

V rámci testování předáme:
 

Ukázka testů:

Ukázku testů naleznete na následujícím odkaze: www.diagnostik.cz/demo
 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Administrativní podpora testování / helpdesk:

Kateřina Ostřížková, Lucie Klimecká

Tel: 733 341 790, 733 357 718
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 
 

Informace k nabídce testování:

Ing Dana Ambrozková

Email: dana.abmrozkova@kvalitaskoly.cz

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

v pedagogické praxi je známo, že pravidelné formativní hodnocení ve výuce výrazně zvyšuje efektivitu učení se žáka a jeho porozumění učivu. 

Srovnávací hodnocení mu navíc dá informaci, jaká je úroveň jeho vědomostí a dovedností ve srovnání se stejně starými žáky ze stejného oboru a současně mu pomůže porovnat si svůj odhad výsledku, své sebehodnocení, se skutečným dosaženým stavem. 

Věříme, že testování založené na konkrétních přírůstcích vědomostí a dovedností žáků je přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele a vedení školy. 

 
Těšíme se na spolupráci, 
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., předseda správní rady