Testování žáků 3. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

od roku 2006 společně aktivně zjišťujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem výsledky vzdělávání žáků a to formou srovnávacího testování žáků a zjišťování přidané hodnoty vzdělání žáka. V tomto školním roce Vám opět nabízíme testování žáků 3. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji. Toto testování není hrazeno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje. Výsledky žáků budou spárovány s výsledky testování žáků 1. ročníků ve školním roce 2010/2011, které také nebylo hrazeno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje. V následujících letech bude tato zakázka pravděpodobně opět hrazena Moravskoslezským krajem.

Forma testování:

Testování i vyhodnocování výsledků bude probíhat elektronickou formou. Každá část testu obsahuje úvodní instrukci k vyplnění, cvičné úlohy a časový limit pro zpracování testu, přičemž zbývající čas do konce testu si žáci budou moci kontrolovat na časomíře. Výsledky se uloží po jednotlivých částech postupně do databáze na server. Pokud se některá část testu přeruší, nebude uložena a testovaný se po opětovném přihlášení vrátí k části následující po poslední uložené části. 

Termín testování: 29. 4. 2013 – 7. 6. 2013

Předměty testování:

V rámci testování budou zjišťovány vědomosti a dovednosti jednotlivých žáků. Test je pouze jeden a skládá se z následujících částí:

  • test z českého jazyka, 
  • test z matematiky, 
  • test z cizího jazyka – anglického jazyka nebo německého jazyka, 
  • test z obecných studijních předpokladů.

Cena testování:

Připravili jsme pro Vás atraktivní cenovou nabídku: 

Počet tříd  CENA VČETNĚ DPH
1 TŘÍDA 1200 Kč
2 TŘÍDY 2300 Kč
3 A VÍCE TŘÍD 3000 Kč

Výsledky z testování:

V rámci testování předáme:

  • zprávu z testování pro žáka (ve formátu PDF)
  • zprávu z testování za školu (ve formátu PDF)

Ukázka testů:

Ukázku testů naleznete na následujícím odkaze: www.diagnostik.cz/demo

Na případné dotazy odpoví náš helpdesk:

Administrativní podpora testování:

Kateřina Ostřížková, Lucie Klimecká
Tel: 733 341 790
Email: diagnostika@kvalitaskoly.cz

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat nebo vyplňte přiloženou objednávku.

Závazná objednávka

 

Příručky k testování

 

 

 

K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, věříme, že srovnávací testování založené na zjištění stavu vědomostí a dovedností žáků a jejich přírůstků bude přínosem jak pro učení se žáků, tak pro zvyšování kvality vaší školy. 

Těšíme se na spolupráci, 

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., předseda správní rady