Šablony II - VOŠ

Nabízené aktivity pro Vyšší odborné školy

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 

a) čtenářská gramotnost;

16 hodin

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (16 h)

32 hodin

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (32 h)

56 hodin

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (56 h)

b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;

8 hodin

Mentoring jako součást profesního rozvoje

Jak motivovat žáka

Mentoring nebo jen hodnocení?

Odměny a tresty

Plánování a formulace cílů

Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace

Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

16 hodin

Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů - „Já a komunita = komunita a já.“

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Komunikační dovednosti aneb „Já x Ty = rozumíme si?!“

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou

Úvod do mentoringu

24 hodin

Manažerský trojboj

Pedagogický konstruktivismus v praxi

32 hodin

Mentorské dovednosti (32 h)

48 hodin

Výchovný styl v práci učitele

56 hodin

Mentorské dovednosti (56 h)

80 hodin

Mentorské dovednosti (80 h)

e) inkluze;
f) výchova k podnikavosti;
g) kariérové vzdělávání;
h) projektová výuka;
i) polytechnické vzdělávání;
j) ICT;

8 hodin

Adobe Acrobat

Digitální učební materiály snadno a rychle

E-learning a využití počítačových sítí ve výuce s využitím LMS prostředí MOODLE (8 hodin)

HTML5 a CSS3 – aneb jak snadno využít moderní technologie pro tvorbu atraktivních WWW stránek (8 hodin)

Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (8 hodin)

Kyberšikana

Projektová výuka vedená nástroji ICT

Rastrová grafika a Adobe Photoshop

Rastrová grafika a Zoner Photo Studio

Sociální sítě ve výuce

Vektorová grafika a CorelDraw

Vektorová grafika a Zoner Callisto

Vektorová grafika a Adobe Illustrator

Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora

Využití cloudů ve školním prostředí

WordPress – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (8 hodin)

16 hodin

E-learning a využití počítačových sítí ve výuce s využitím LMS prostředí MOODLE (16 hodin)

HTML5 a CSS3 – aneb jak snadno využít moderní technologie pro tvorbu atraktivních WWW stránek (16 hodin)

Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

WordPress – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

24 hodin

Microsoft Office – pokročilé funkce

k) kulturní povědomí a vyjádření.