Šablony II - MŠ

Nabízené aktivity pro mateřské školy

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

3.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 

a) čtenářská pregramotnost;
b) matematická pregramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;

8 hodin

Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

Stres v pedagogické praxi

Osobnostně sociální rozvoj – Poznání sebe a druhých - 8 hodin

Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační dovednosti - 8 hodin

Mentoring jako součást profesního rozvoje

Efektivní vedení třídnické hodiny

Mentoring nebo jen hodnocení?

Odměny a tresty

Plánování a formulace cílů

Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Spolupráce s rodiči

Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace

Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

16 hodin 

Osobnostně sociální rozvoj - Poznání sebe a druhých - 16 hodin

Kvalita výuky a jak na ni

Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů - „Já a komunita = komunita a já.“

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Komunikační dovednosti aneb „Já x Ty = rozumíme si?!“

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou

Úvod do mentoringu

24 hodin

Osobnostně sociální rozvoj – Poznání sebe a druhých – 24 hodin

Manažerský trojboj

Pedagogický konstruktivismus v praxi

32 hodin

Koučovací přístup ve vedení lidí

Mentorské dovednosti (32 h)

48 hodin

Výchovný styl v práci učitele

56 hodin

Mentorské dovednosti (56 h)

80 hodin

Mediace ve škole

Mentorské dovednosti (80 h)

e) inkluze;

8 hodin

Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Spolupráce s rodiči

Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

16 hodin

Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům

g) polytechnické vzdělávání;
h) ICT

8 hodin 

Adobe Acrobat

Digitální učební materiály snadno a rychle

Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (8 hodin)

Rastrová grafika a Adobe Photoshop

Rastrová grafika a Zoner Photo Studio

Vektorová grafika a Adobe Illustrator

Vektorová grafika a CorelDraw

Vektorová grafika a Zoner Callisto

Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora

Využití cloudů ve školním prostředí

WordPress – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (8 hodin)

16 hodin

Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

WordPress – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

24 hodin

Microsoft Office – pokročilé funkce