Šablony II

Na základě našich dlouholetých zkušeností z realizace projektů si Vám dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti administrace projektu a také při realizaci různých vzdělávacích aktivit, které lze využít při čerpání finančních prostředků v rámci výzvy Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 
Naše společnost je akreditovanou vzdělávací organizací v rámci DVPP MŠMT Č.j.: 2941/2011-25.
 

V oblasti administrace projektu Vám můžeme nabídnout:

 • Konzultaci a spolupráci při vytipování vhodných šablon pro školu;
 • Administraci projektu v systému MS2014+;
 • Přípravu a zpracování detailního finančního plánu;
 • Konzultaci s řídícím orgánem (MŠMT) v průběhu realizace projektu;
 • Vypracování monitorovacích zpráv včetně finanční části související s projektem;
 • Vypracování závěrečné monitorovací zprávy a finančního vyúčtování projektu;
 • Zpracování všech dalších aktivit související s projektem a jeho realizaci (příprava a realizace výběrových řízení apod.).

V oblasti vzdělávacích aktivit nabízíme řadu seminářů akreditovaných MŠMT v systému DVPP.

Semináře nabízíme v délkách 8, 16, 24, 32, 56, 80 hodin v těchto oblastech:

 • čtenářská gramotnost,
 • osobnostně sociální rozvoj, 
 • mentoring,
 • inkluze,
 • polytechnické vzdělávání,
 • ICT,
 • projektová výuka.

Zaměřujeme se především na vzdělávání skupin pedagogů či vzdělávání určená pro celé pedagogické sbory. Samotná realizace seminářů probíhá po celém území České republiky. Vzdělávací aktivity jsme schopni Vám připravit na míru dle Vašich konkrétních vzdělávacích potřeb buď v prostorách školy, nebo v případě zájmu, především u vícedenních seminářů, ve vhodném školícím zařízení, rekreačním zařízení či hotelu. Pro Vámi zvolený seminář si můžete sami vybrat termín a místo školení. Je možno volit i termíny o víkendech či v odpoledních hodinách pracovních dnů. V případě nejžádanějších termínů (přípravný týden, velikonoční prázdniny, pololetní prázdniny) doporučujeme vzhledem k vytíženosti lektorů rezervovat seminář s časovým předstihem.

Akreditované semináře, které nabízíme v rámci Šablon II, najdete vpravo pod tlačítky typu školy.

V případě Vašeho zájmu či dalších dotazů jsme Vám k dispozici na uvedených kontaktech.

 

Mgr. Saša Dobrovolná

odborný garant vzdělávání
telefon: 603 727 081

 

Ing. Michal Uhlař 

manažer společnosti
telefon: 737 129 976