Profesní potřeby učitelů

Autor

Alena Seberová

Respondent

Učitel
 

Charakteristika metody

Cílem dotazníku je zjistit spokojenost učitelů s kvalitou pracovních podmínek, které jsou zásadní pro výkon učitelské profese. Dotazník je zacílen na kladné a záporné aspekty učitelské profese. Dotazník umožňuje zjistit úroveň spokojenosti učitelů s kvalitou vybraných pracovních podmínek jako vnitřních a vnějších faktorů pracovní spokojenosti. Učitelé vyjadřují subjektivně vnímanou míru spokojenosti a naplněného očekávání, které reflektují s vybranými aspekty učitelské profese. 
 

Sledované proměnné

Vnitřní: pracovní výkonnost, uspokojení, zajímavost, přitažlivost práce, vztah k pracovním činnostem, obsah práce, smysluplnost, náročnost, uplatnění odborných znalostí a dovedností, sdílení s druhými lidmi, výkon, autonomie, odpovědnost, smysl, seberealizace, osobnostní a profesní růst.
Vnější: kontext práce, podmínky a důsledky práce, finanční ocenění, sociální jistota, materiální podmínky, vztahy k nadřízeným a spolupracovníkům, ocenění, pomoc.
 

Rozsah

65 otázek, 5stupňová škála
 

Výstup

Slovní hodnocení v rozsahu 10 stran popisu pracovní spokojenosti, pracovních podmínek, kvality a dosažení profesních potřeb. Výsledky jsou vyjádřeny slovně, procentuálně i s grafickou ilustrací.
 

Příjemce výstupu

Ředitel školy
 

Typ dotazníku

Anonymní
 

Ukázka dotazníku

 

Ukázky výstupů

soubor pdf se otevře v novém okně: 

 

K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.

 

Cena:

1000,- Kč/škola  vč. DPH