Podmínky pro získání certifikátu

Podmínky pro získání certifikátu „Kvalitní škola“:

1) Realizace 4 diagnostických metod: 

 • Žáci 
  • Testování znalostí a dovedností žáků
  • Realizace 1 diagnostické metody z:
   • Škoní výkonová motivace žáků
   • Kvalita školního života žáků
   • Preference učení žáka
 • Rodiče
  • Anketa pro rodiče
 • Učitelé
  • Profesní potřeby učitelů

2) Vyplnění autoevaluačního dotazníku.

Vyplnění autoevaluačního dotazníku pro hodnocení 4 oblastí školy prostřednictvím portálu: www.diagnostik.cz.

3) Prokazatelné zpracování a vyhodnocení zprávy.

Prokazatelné zpracování a vyhodnocení zprávy o vlastním hodnocení školy v daném školním roce dle metodiky SPKŠ.

4) Schválení hodnotící komise.

5) Otestovat alespoň 20% tříd ze školy.