Tvorba a úpravy ŠVP

Seminář je určen pro rozvoj znalostí a dovedností pro práci s plánováním a realizací školního vzdělávacího programu. Prodiskutujeme cíle, které stojí před školskou soustavou: důraz na celoživotní vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí, které umožní absolventům větší flexibilitu při hledání práce. Rozšíříme si své znalosti o jednotlivých složkách, které máme rozvíjet u žáků: kompetence, průřezová témata, výstupy a jejich vzájemnou provázaností. Nutnou součástí vzdělávacího procesu je evaluace práce učitele. Proto je třeba promýšlet způsoby inovace ŠVP na základě zkušeností z výuky.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Cílem semináře je prostřednictvím facilitace provést pedagogický sbor či vybrané učitele ze školy revizí ŠVP a připravit jeho změny, odpovídající současným požadavkům vzdělávání.
 
Cíle pro účastníky:
  • Prodiskutují cíle vzdělávací soustavy
  • Vyhodnotí svou vizi, kterou chtějí naplňovat ve vzdělávacím procesu
  • Srovnají své současné představy o naplňování  ŠVP
  • Stanoví kritéria pro posuzování ŠVP
  • Prozkoumají jednotlivé části ŠVP a jejich provázanost
  • Porovnají jednotlivé části ŠVP se svými představami a navrhnou případné revize. Diskutjí personální a organizační podmínky této změny
 
Cíle pro lektory:
  • Formou facilitace pomoci škole provést revizi ŠVP a připravit jeho změny, odpovídající novým požadavkům vzdělávání.

Důležitým předpokladem efektivity akce je možnost pracovat přímo s ŠVP dané školy.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen vedoucím i pedagogickým pracovníkům SŠ  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.