Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny, které jsou spojené s vědomým zacházením s pozorností. Současný multitaskingový styl života mladé generace přímo nabourává dovednosti vedoucí k udržení koncentrace a nepřeje vědomému tréninku pozornosti. Pozornost (jinými slovy také všímavost) vyžadují zastavení, celkové zpomalení a také schopnost vědomého výběru priorit – tedy jednoho úkolu, kterému se věnujeme jako prvnímu, jsme schopni plánovat postupné kroky jeho řešení a zvládnout dokončení. Jedná se tedy o dovednost, kterou každý z nás může využít v běžném životě pro zvládání rychlého tempa současné společnosti. Je ale potřeba tuto dovednost dětem pojmenovat a cíleně ji trénovat, jelikož pozornost podobně jako třeba paměť lze připodobnit ke svalu, který jen opakovaným trénováním může zesílit. Při dlouhodobé práci vede vědomé zacházení s pozorností k pocitu kvalitně a šťastně prožívaného života.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • získají aktuální informace o problematice vědomého zacházení s pozorností,
  • získají podněty pro práci s dětmi (žáky) v oblasti udržení pozornosti,
  • obdrží metodické materiály ověřené v praxi,
  • získají doporučené aktivity zaměřené na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • budou motivováni realizovat vybrané aktivity ve své praxi
  • seznámí se s praktickými zkušenostmi, které se v současné době nejčastěji objevují ve spojení s termínem vědomého zacházení s pozorností
  • osvojí si aktivizující, interaktivní metody využitelné při práci s dětmi (žáky)
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a učitelům speciálních škol. Ředitelům škol a školských zařízení, Výchovným poradcům a vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.