Google Classroom a výuka online

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad pedagogů, kteří chtějí ve výuce využívat možnosti distanční komunikace se svými žáky. Kurz nabízí podrobné a praktické seznámení s nástroji aplikace Google Classroom, které umožňují realizovat online výuku nebo podporovat výuku prezenční (blended learning). Seminář nabízí možnost naučit se efektivně vést online výuku. Účastníci pochopí nezbytná pravidla pro výuku online tak, aby byla tato výuku pro žáky zajímavá, motivující a podnětná. Absolventi semináře dokáží vytvářet třídy (výukové kurzy), přiřazovat žáky do těchto virtuálních tříd, přidávat oznámení, vkládat odkazy a organizovat soubory pro žáky. Účastníci dokáží zadávat úkoly a vytvářet testy pomoci aplikace Google Formuláře. Pochopí principy a úskalí klasifikace při distanční výuce. Účastníci se seznámí s nástroji pro komunikaci se žáky, které nabízí aplikace Google.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • získají praktické dovednosti umožňující efektivnější online výuku prostřednictvím aplikace Google Classroom,
  • naučí se vytvářet vlastní učebny (virtuální třídy) a definovat jejich vlastnosti,
  • naučí se pracovat se žáky v kurzech a definovat jejich role,
  • dokáží komunikovat se členy učeben na úrovní písemné – chat,
  • dokáží komunikovat se členy učeben hlasově pomoci hovoru či videohovoru,
  • získají praktické znalosti v plánování úkolů a zadání členům týmu,
  • pochopí princip tvorby testů a nastavení jejich parametrů s ohledem na časovou dotací, na typ odpovědí, možnost znovu test absolvovat a podobně,
  • dokáží vést a řídit videokonferenci.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.