Microsoft Teams a výuka online

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad pedagogů, kteří chtějí ve výuce využívat možnosti online komunikace se svými žáky. Kurz nabízí podrobné a praktické seznámení s nástroji aplikace Microsoft Teams, které umožňují realizovat online výuku nebo podporovat výuku prezenční (blended learning). Seminář nabízí možnost naučit se efektivně vést online výuku. Účastníci pochopí nezbytná pravidla pro výuku online tak, aby byla tato výuku pro žáky zajímavá, motivující a podnětná. Absolventi semináře dokáží vytvářet týmy, uživatelské skupiny, přidávat obecné i cílené příspěvky, vkládat a organizovat soubory pro žáky, využít aplikaci Teams s aplikací OneNote, vytvářet pro žáky zadání, testy a tyto vhodným způsobem hodnotit. Absolventi semináře také dokáží do svého prostředí přidávat jiné aplikace, jako například Planner. V neposlední řadě si účastníci vyzkouší chat, hovor či videohovor včetně řízení videokonference. V závěru semináře bude účastníků předvedena možnost výhodné kooperace aplikace Teams s dalšími aplikacemi balíku Office 365.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • získají praktické dovednosti umožňující efektivnější online výuku prostřednictvím aplikace Microsoft Teams,
  • naučí se vytvářet pracovní týmy a definovat jejich vlastnosti,
  • naučí se pracovat se členy týmu a definovat jejich role,
  • dokáží komunikovat se členy týmu na úrovní písemné – chat,
  • dokáží komunikovat se členy týmu hlasově pomoci hovoru či videohovoru,
  • získají praktické znalosti v plánování úkolů a zadání členům týmu,
  • pochopí princip tvorby kvízů a nastavení jejich parametrů s ohledem na časovou dotací, na typ odpovědí, možnost znovu test absolvovat a podobně
  • dokáží vést a řídit videokonferenci.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.