Technologická rizika práce v počítačových sítích a jejich minimalizace

Vzdělávací seminář poskytuje zevrubný přehled možných rizik, před které je vystaven kterýkoli uživatel osobního počítače či jiného zařízení, pokud je tento připojen do počítačové sítě. Obsahem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s kategorizací těchto rizik a metodami ochrany proti jednotlivým rizikům napadení osobního počítače na úrovni běžného uživatele výpočetní techniky. Velký důraz je kladen na problematiku bezdrátového připojení uzlů do počítačové sítě. Cílem vzdělávací akce je nabídnou zájemcům z řad pedagogických pracovníků možnost zvýšit jejich povědomí o možných rizicích práce na osobním počítači v případě, že má tento jakoukoli konektivitu do počítačové sítě.

Seminář umožní zájemcům si uvědomit, že v dnešním globalizovaném světě není v zásadě problém vniknout do jejich počítače a v něm sledovat, modifikovat či jinak zneužít aktivity uživatele či jeho počítače v rámci počítačové sítě či internetu.

Seminář svým obsahem vychází ze zkušeností lektora se školním IT prostředím a ve své podstatě zvyšuje informační gramotnost pedagogických pracovníků tím, že se věnuje dosud zcela opomíjené oblasti v oblasti informačních technologií – prevenci a zabezpečení dat a počítačů před násilným vniknutím do systému. Seminář bude organizován tak, že získané znalosti využijí pedagogičtí pracovníci na pracovišti i mimo něj k zamyšlení nad tím, zda jsou jejich data dostatečně zajištěny proti jejich zcizení či jinému zneužití.

 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • pochopí základními principy napadení uzlů v počítačové síti,
  • seznámí se s parametry silného hesla,
  • dokáží prezentovat žákům rizika sociálních sítí a způsoby jejich minimalizace,
  • získají tipy na efektivní ochranu jejich IT zeřízení,
  • dokáží prakticky realizovat ochranu svého zařízení,
  • klasifikují druhy virů a znají principy jejich činnosti,
  • umí předcházet kradeži identity.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, ředitelům škol a školských zařízení.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.