Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?

Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má mít osvojené dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník bude mít příležitost si naplánovat, jaké nejbližší kroky podnikne ve své praxi. Vytvoří si plán konkrétní vyučovací jednotky. Každý účastník bude mít možnost svůj plán sdílet s ostatními účastníky i možnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Tato témata úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl po semináři umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak rozvíjení čtenářské gramotnosti přispívá k inkluzi
  • pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností
  • pojmenovat alespoň 5 metod práce s texty
  • analyzovat praktickou ukázku směrem k rozvíjení čtenářských dovedností
  • navrhnout různá zadání úkolu pro práci s předloženým textem
  • pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji čtenářství
  • vytvořit nástřel konkrétní vyučovací jednotky a sdílet jej s ostatními účastníky
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.