Učící se škola

Autor

Ivana Tichá (přepracováno)

Respondent

Učitel
 

Charakteristika metody

Dotazník obsahuje stanoviska vypovídající o profilu školy jako učící se organizace. Dotazník je inspirován dotazníkem prof. I. Tiché – Učící se organizace, je však upraven na podmínky školy. Jednotlivá tvrzení jsou podle svého obsahu sdružena do 7 charakteristik, které hodnotí školu v procesu učící se školy. Jednotlivá hodnocení charakteristik učící se školy vypovídají např. o tom, nakolik je škola připravena vstřebávat nové poznatky a procesy v oblasti moderních metod výuky, zda je intenzivní spolupráce s ostatními školami v oblasti rozvoje školní výuky nebo odpovídající komunikace a výměna informací přímo uvnitř školy a diskuse nad těmito tématy. Velmi důležitým aspektem je podpora motivace jednotlivých pracovníků školy k neustálé snaze profesního a osobního rozvoje a vstřícnost a možnosti vedení školy tomuto rozvoji učitelů zajistit potřebné podmínky a zdroje.
 

Sledované proměnné

Učení jako strategie, motivace k učení, přístup k informacím, výměna názorů, diskuse, podpora vedení školy učit se novým věcem, nové směry školní výuky, informace o vnějším prostředí, profesní a osobní růst učitele, dostatek zdrojů k dalšímu vzdělání, atmosféra spolupráce ve škole, spolupráce s ostatními školami   
 

Rozsah

22 otázek, 5stupňová škála
 

Výstup

Výsledná tabulka o průměrném bodovém hodnocení jednotlivých charakteristik manažery a zaměstnanci školy. Porovnání rozdílů v hodnocení mezi manažery (ředitel školy a jeho zástupci) a zaměstnanci (učitelé), ve kterých charakteristikách se názor nejvíce liší, při negativním hodnocení návrhy na provedení opatření z hlediska řízení kvality školy jako učící se školy.
 

Příjemce výstupu

Ředitel, učitel – respondent.