Žijeme v digitální světě

Název projektu: Žijeme v digitálním světě
Zkrácený název projektu: Žijeme v digitálním světě
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012324                                                         
Datum zahájení realizace projektu: Listopad 2019
Datum ukončení realizace projektu: Říjen 2022
                                                                     

Realizátor:                                                         Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Doba realizace:                                                 1. 11. 2019 - 31. 10. 2022

WWW projektu:                                                 Žijeme v digitálním světě

Celkové plánované výdaje:                                8 428 383,40,- Kč