Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

Hlavním vzdělávacím cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití CMS systému Joomla pro tvorbu webových stránek, například pro tvorbu moderních interaktivních a responzivních webových stránek školy. Seminář se věnuje nejprve případné instalaci a konfiguraci systému Joomla. Účastníci se podrobně s vkládáním obsahu webových stránek, především jejich návrhem, vytvořením sekcí a kategorií, volbou vhodného textového editoru, přidáváním článků včetně jejich pokročilých parametrů a nastavení metadat článků. Část semináře je věnována šablonám, jejich modifikacím, případně jejich tvorbě. Účastníci se také seznámí s možnostmi tvorby nabídek pro webové stránky. Poněvadž stránky je nutno v systému Joomla efektivně administrovat, část semináře se věnuje administraci webu a jeho záloze. Protože Joomla umožňuje své vlastnosti rozšiřovat, seznámí se účastníci semináře s moduly, komponentami a plug-iny, které výrazně zvyšují možnosti tohoto systému. Protože roste stále poptávka po webech komunitních (školních, třídních, …), semináře se věnuje i tvorbě webu, které umožňují vkládání článků uživateli, hodnocení článků uživateli, diskuzní fóra atd. Semináře neopomene také využití multimédií na webových stránkách včetně jejich optimalizace SEO pro vyhledávače.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • seznámí se s možnostmi nástroje pro tvorbu WWW stránek - Joomla,
  • seznámí se s novou logickou strukturou WWW stránky,
  • analyzují možnosti vhodné k tvorbě responzivních stránek,
  • dokáží navrhnout vhodný layout webových stránek pro různá zařízení, na kterých lze webové stránky prohlížet,
  • dokáží analyzovat případné špatné zobrazení WWW stránky s cílem najít řešení, které stránku zobrazí správně,
  • dokáží vytvořit responzivní webové stránky
  • dokáží vkládat obsah webových stránek, včetně multimédií s využitím vlastností HTML5,
  • seznámí se se způsoby tvorby komunitních webu včetně jejich administrace.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen všem pedagogickým pracovníkům všech typů škol a pracovníkům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.