Využití cloudů ve školním prostředí

Seminář je pro ty pracovníky školy, kteří chtějí vytvořit pro své kolegy a žáky prostředí, pomocí něhož by mohli vzájemně spolu komunikovat, vyměňovat si informace, sdílet data a podobně. V rámci semináře bude ukázáno bohaté portfolio nástrojů, které je možno pro tyto činnosti využít. Seminář je určen především pro ty pedagogy, kteří se po vytvoření tohoto prostředí budou i nadále o konfiguraci tohoto prostředí komunity pedagogů starat, konfigurovat ho podle požadavků uživatelů, provádět správu uživatelů, jejich přístupových práv a podobně.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • pochopí rozdíly a specifika interakce mezi uživateli typu online a offline,
  • dokáží v prostředí Google Apps sdílet data, kalendáře a plánovat schůzky,
  • modifikují vlastnosti nastavení těchto sdílení,
  • specifikují požadavky na komunitní web a dokáží je naplánovat a zrealizovat,
  • analyzují vhodnost využití jednotlivých prostředků podle zaměření,
  • klasifikují vložená videa do prostředí youtube a dokáží je v rámci komunity spravovat,
  • aplikují znalosti ve výuce.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, ředitelům škol a školských zařízení, Vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.