Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora

Seminář Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora je určen pro ty pracovníky školy, kteří chtějí vytvořit pro své kolegy prostředí, pomocí něhož by mohli vzájemně spolu komunikovat, vyměňovat si informace, sdílet data a podobně. Pochopitelně nebude opomenuta i možnost plánování společných odborných aktivit, na nichž se komunita podílí. V rámci semináře bude ukázáno bohaté portfolio nástrojů, které je možno pro tyto činnosti využít. Seminář je určen především pro ty pedagogy, kteří se po vytvoření tohoto prostředí budou i nadále o konfiguraci tohoto prostředí komunity pedagogů starat, konfigurovat ho podle požadavků uživatelů, provádět správu uživatelů, jejich přístupových práv a podobně. Seminář se věnuje spíše tvorbě mikrokomunitních prostředků komunikace, které jsou na úrovni školy častější.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • pochopí rozdíly a specifika interakce mezi uživateli typu online a offline,
  • dokáží v prostředí Google Apps sdílet data, kalendáře a plánovat schůzky,
  • modifikují vlastnosti nastavení těchto sdílení,
  • specifikují požadavky na komunitní web a dokáží je naplánovat a zrealizovat,
  • analyzují vhodnost využití jednotlivých prostředků podle zaměření,
  • dokáží prostředí LMS využít pro odbornou komunikaci mezi pedagogy,
  • klasifikují vložená videa do prostředí youtube a dokáží je v rámci komunity spravovat,
  • aplikují znalosti v práci s nástroji pro tvorbu komunitních webových stránek.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázíí, MŠ, SOŠ a SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Výchovným poradcům, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů. Vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.