Vektorová grafika a Zoner Callisto

Seminář seznamuje zájemce o zpracování grafických předloh se základními vlastnostmi vektorové grafiky a principy práce ve vektorovém editoru Zoner Callisto. Zájemci se naučí kreslit v programu Zoner Callisto, editovat objekty, polohovat objekty na kreslící stránce. Seminář seznamuje také s principy práce s výplněmi, obrysy objektů a tvorbou textů ve vektorové grafice. Závěrem se seminář věnuje importu a exportu dokumentů včetně jejich tisku. Absolventi dokáží vytvářet propagační materiály, letáky, vizitky či jiné materiály použitelné ve školském prostředí.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • získají teoretické znalosti v oblasti počítačové grafiky, dokáží vysvětlit rozdíly mezi vektorovou a rastovou grafikou,
  • porovnají rozdíl mezi barevným modelem RGB a CMYK, výhody a nevýhody, prostředí použití,
  • získají praktické dovednosti při úpravě grafických objektů s využitím nástrojů programu Zoner Callisto,
  • dokáží využít program k tvorbě letáků, pozvánek, vizitek či posterů,
  • umí vhodně začlenit text do grafického objektu,
  • dokáží využít všechny hlavní funkce programu,
  • aplikuje získané znalosti při optimálním nastavení uživatelského prostředí programu.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a VOŠ.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.