Sociální sítě ve výuce

Seminář Sociální sítě ve výuce nabízí pedagogům hlubší vhled do problematiky sociálních sítí a jejich možného nasazení do výuky. Na praktických příkladech ukazuje rizika a jejich eliminaci při nasazení populárních sociálních sítí do výuky. Seminář ukazuje, že rizika sociálních sítí využitých ve výuce pro komunikaci s žáky je možno eliminovat speciálními, pro konkrétní účel vytvořenými, sociálními sítěmi. Seminář se nevěnuje systémům pro řízení výuky, jako je například Moodle, který neprojevuje vlastnosti sociálních sítí v plném rozsahu, nýbrž se věnuje online aplikacím, které prostředí sociálních sítí v rámci výuky navozují. Jejich využití pak zcela eliminuje případné rizikové chování žáků na populárních sociálních sítích.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • pochopí význam kooperace žáků při přípravě na vyučování a řešení zadaných úkolů,
  • dokáží vhodně a efektivně využívat všech komunikačních možností, které pro komunikaci s učiteli či žáky LMS systémy či sociální sítě nabízejí,
  • použijí získané znalosti pro optimální konfiguraci sociální sítě,
  • modifikují nastavení populárních sociálních sítí tak, aby eliminovali jejich případná rizika,
  • dokáží vytvořit sociální síť třídy či školy za účelem jejího využití ve výuce,
  • modifikují nastavení této sociální sítě,
  • dokáží vložit do této sítě učební materiály, testy či úkoly žákům,
  • dokáží tyto testy vyhodnotit,
  • vyvozují závěry z komunikace, která probíhá v rámci sociální sítě.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ A VOŠ.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.