Rastrová grafika a Zoner Photo

Seminář je určen pro zájemce o počítačovou grafiku, Účastníci se seznámí s principy práce s obrázky v programu Zoner Photo Studio. Během výuky se účastníci seznámí se základní teorií, která je nezbytná pro práci s počítačovou grafikou s tím, že tato teorie bude okamžitě verifikována nástroji v programu Zoner Photo Studio. Účastníci kurzu se seznámí se základními vlastnostmi rastrové grafiky a principy práce v bitmapovém grafickém editoru Zoner Photo Studio. Účastníci pochopí důležitost výběrů při práci s grafickou předlohou a význam editace předlohy ve vrstvách. Velká pozornost bude kladena na tonální a tvarové úpravy předloh. Na praktických příkladech se účastníci seznámí s výsledky využití filtrů, tvorbou koláží, retušemi, korekcí optických vad objektivů fotoaparátů a podobně.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • získají teoretické znalosti v oblasti počítačové grafiky, dokáží vysvětlit rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou,
  • porovnají rozdíl mezi barevným modelem RGB a CMYK,
  • získají praktické dovednosti při úpravě grafických objektů s využitím nástrojů programu Zoner Photo Studio,
  • dokáží využít program k úpravě vlastních fotografií,
  • využitím vrstev řeší komplexní grafické návrhy,
  • zvolí vhodný formát uložení vytvořené grafiky včetně možných formátů pro export,
  • aplikují filtry a další efekty pro individualizaci vytvářených grafických objektů.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.