MS Word pro pokročilé

Kurz MS Word pro pokročilé je určen pro ty zájemce, kteří již zvládli základy práce v tomto textovém editoru. Kurz nabízí pokročilým uživatelům možnost naučit se efektivně vytvářet složitější a rozsáhlejší dokumenty za pomocí stylů odstavců a šablon. Absolventi kurzu pochopí princip generování obsahu dokumentu, poznámek pod čarou i rejstříku. Kurz pochopitelně nezapomíná i na využití hromadné korespondence v prostředí škol. Během kurzu bude účastníkům předvedena možnost využít tohoto programu k teamové práci na dokumentech, jejich revizím či dalšímu toku dokumentů ve škole. Závěr bude věnován jednoduché tvorbě maker a jejich významu pro urychlení rutinních prací v tomto programu.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • získají praktické dovednosti umožňující tvorbu dokumentů využitím stylů odstavců a šablon,
  • dokáží vytvářet interaktivní šablony umožňující použití šablon například k tvorbě digitálních testů na platformě MS World,
  • získají praktické dovednosti nezbytné k tvorbě obsahů rozsáhlejších dokumentů, rejstříků a poznámek pod čarou,
  • umí využít nástroje hromadné korespondence k písemné komunikaci se žáky a jejich rodiči,
  • jsou vybaveni praktickými znalostmi nezbytnými pro formátování rozsáhlých dokumentů pomocí oddílů,
  • dokáží sdílet dokumenty a kooperovat na jejich tvorbě se svými kolegy v síťovém prostředí,
  • pochopí význam využití maker pro zefektivnění rutinní práce.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, speciálních škol, VOŠ. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.