MS Word pro začátečníky

Kurz MS Word pro začátečníky je zaměřen na vytváření textů, tedy ukládání myšlenek pro stávající i budoucí generace na nějaké trvalé médium, je činnost stará jako lidstvo samo. Nemusíme již naštěstí vysekávat text do kamene, pískovce či tvrdého dřeva. Nemusíme zvládat práci s pazourkem, ale měli bychom zvládnout efektivně využít moderní prostředky, které nám umožní vytvářet text efektivněji, přesněji, rychleji a s menší námahou. Pojďme tedy společně hlouběji poznat vymoženosti dnešních textových editorů. Tento seminář je koncipován pro začátečníky, kteří dosud v textovém editoru na počítači příliš nepracovali. Účastníci se na praktických příkladech seznámí se základy práce v textovém editoru Microsoft Word a pochopí základní operace v tomto programu.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • se seznámí se základními typografickými pravidly a jejich aplikací pro tvorbě textů,
  • seznámí se s nástroji pro efektivní a efektní tvorbu textů,
  • se seznámí s efektivním formátováním písma, odstavce a celému dokumentu,
  • dokáží do dokumentu vložit tabulky a grafy,
  • dokáží do dokumentu vkládat jiné objekty,
  • chápou velké možnosti využití hromadné korespondence pro zefektivnění své práce.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ, učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, vychovatelům  školských zařízení a učitelům speciálních škol.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.