MS PowerPoint pro pokročilé

Kurz PowerPoint pro pokročilé nabízí pokročilým uživatelům programu PowerPoint možnost získat hlubší znalosti o této aplikaci. Kurz nabídne zájemcům možnost seznámit se s principy tvorby šablon prezentací s cílem využít tyto pro jednotný vzhled prezentací. Věnuje se také propojení vytvářených prezentací s prostředím internetu a vkládáním objektů z YouTube do vytvářených prezentací. Nejnáročnější část čeká v oblasti tvorby interaktivních prezentací, kde se zájemci seznámí s principy tvorby prezentací, do jejichž průběhu má možnost zasáhnout uživatel, případně přednášející. Vše bude zakončeno seznámením s možností využít PowerPoint pro tvorbu motivačních her pro žáky, přípaně testovacích aplikací.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • pochopí skutečnost, že PowerPoint nemusí vždy sloužit pouze k tvorbě prezentací, ale například k tvorbě interaktivních motivačních her,
  • dokáží zefektivnit tvorbu prezentací vytvořením barevných schémat a šablon, jejichž použití urychluje tvorbu prezentace,
  • pochopí výhody využití interaktivních prezentací, jejichž využití umožní efektivnější využití vytvořených prezentací ve výuce,
  • seznámí se s možností využití prezentací k aktivizaci žáků,
  • získají tipy, jak lze snadno v programu PowerPoint vytvářet motivační hry, které mohou aplikovat s malými modifikacemi v různých předmětech.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, MŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.