MS PowerPoint pro začátečníky

Kurz PowerPoint pro začátečníky nabízí začátečníkům v práci s tímto programem možnost seznámit se s touto užitečnou aplikací. Věnuje se nejen principům tvorby samotné prezentace, nýbrž také nástrojům, které tento software nabízí k použití při samotné prezentaci. Účastníci se naučí vytvářet počítačové prezentace, navrhovat jednotlivé snímky a vkládat do nich objekty, jako jsou text, grafy, tabulky grafika, animace či zvuk. Absolventi umí využít při tvorbě prezentace vhodné pozadí snímků. Závěr kurzu se věnuje přechodových efektům prezentace a problémům, které mohou nastat při přenosu prezentace na jiný počítač.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • pochopí základní principy tvorby prezentace v programu Microsoft PowerPoint,
  • efektivně využívají základní funkce programu PowerPoint k tvorbě prezentací,
  • dokáží kreativně přistoupit k tvorbě prezentací s využitím nástrojů zvyšujících přehlednost vytvářených prezentací,
  • získají tipy a zkušenosti pro praktickou realizaci svých prezentací v závislosti na vyspělosti publika,
  • seznámí se s dynamikou prezentace a jejím optimálním průběhem.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.