MS Excel pro pokročilé

Seminář je zaměřen na seznámení pokročilejších uživatelů programu Microsoft Excel a možnostmi tohoto programu. Věnuje se využití těch funkcí programu, které mohou účastníci použít při své práci ve školách. Kurz rozšiřuje kompetence účastníků dle jejich vstupních znalostí v tématech , které mohou zefektivnit jejich práci s tímto programem. Absolventi kurzu se naučí vytvářet komplexnější tabulky s využitím vzorců a kontigenčních tabulek. Při tvorbě vzorců dokáží účastníci efektivně využívat vestavěné funkce programu. Kurz věnuje značnou pozornost tvorbě složitějších vzorců. Klade důraz především na pochopení vzorců využívajících funkci když. Účastníci získají kompetence pro tvorbu grafů, jejich stylů a rozsáhlých seznamů, které umí filtrovat dle zvolených kritérií. Účastníci se naučí vytvářet dotazníky a vlastní funkce použitelné ve vzorcích. Závěr semináře nastíní uživatelům velké možnosti maker pro zefektivnění rutinních prací v tomto programu.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • získají praktické dovednosti s možnými výstupy tabulek na tiskárnu, exportem sešitů do jiných formátů,
  • pochopí význam některých nástrojů programu pro nastavení vlastnosti tisku,
  • rozšíří své znalosti tvorby grafů o tvorbu náročnějších kombinovaných grafů včetně šablon (stylů) grafů, umožňujících rychlejší tvorbu grafů,
  • dokáží vytvořit zcela funkční komplexní tabulky pro využití ve škole, například evidenci žáků, jejich kvalifikaci včetně expertního hodnocení a podobně,
  • získají praktické dovednosti pro využití seznamů a jejich modifikace v oblasti evidence žáků,
  • dokáží rozhodnout o vhodnosti využití kontingenčních tabulek včetně jejich optimální konstrukce,
  • dokáží formátovat tabulky pomocí podmíněného formátování a tabulky vhodných způsobem zamykat,
  • dokáže vytvářet formuláře, vlastní funkce a nahrávat makra pro zefektivnění práce v programu.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů,  Vychovatelům školských zařízení, Učitelům speciálních škol a výchovným poradcům.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.