MS Excel pro začátečníky

Kurz MS Excel pro začátečníky je určen pro ty zájemce, kteří buď ještě s touto aplikací vůbec nepracovali nebo ty zájemce, kteří si chtějí své základní znalosti s prací s aplikací Microsoft Excel zdokonalit. Seminář nabízí zájemcům možnost naučit se vytvářet tabulky v aplikaci s tím, že seminář vychází především z potřeb pedagogů a tabulky v semináři vytvářené mohou být inspirativní pro jejich využití v běžné práci pedagoga. Značná část semináře je věnována grafickým výstupům z tabulek a tisku vhodnému pro archivaci pedagogických dokumentů.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • účastníci se naučí pracovat s programem Microsoft Excel,
  • absolventi semináře umí vytvářet komplexnější tabulky s využitím vzorců,
  • při tvorbě vzorců dokáží efektivně využívat vestavěné funkce programu,
  • rozumí významu funkce když při tvorbě náročnějších tabulek, které mohou ve své pedagogické práci vhodně využít,
  • účastníci získávají kompetence pro tvorbu názorných grafů a rozsáhlých seznamů, které umí filtrovat dle zvolených kritérií.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, MŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Vychovatelům školských zařízení, Učitelům - vedoucím školských zájmových kroužků a klubů, Učitelům speciálních škol a výchovným poradcům.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.