HTML5 a CSS3 – jak snadno využít moderní technologie pro tvorbu WWW stránek (8)

Hlavním vzdělávacím cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití moderních technologií k tvorbě webových stránek. Účastníci budou seznámeni se základní kostrou stránky napsané v jazyku HTML5, jako je záhlaví <header>, navigace <nav>, zápatí <footer>, článek <article>, sekce <section> či postranní panel <aside>. Seminář se dále zaměřuje na vlastní práci s kaskádovými styly, způsoby vložení stylů a také využití stylů pro různé typy médií (např. pro zobrazení na obrazovce počítače či při tisku). Účastníci si vyzkouší, jak pomocí kaskádových stylů upravit vzhled stránky pro potřeby určitého prohlížeče či určité velikosti displeje (mobilní telefon). Důraz je kladen také na vylepšení jazyka CSS3. Budou uvedeny postupy, jak například zaoblit rohy obdélníků či jak skládat obrázky do vrstev. Seminář se také věnuje postupům vložení zvuku a videa do internetové stránky. Budou zde ukázány nové schopnosti jazyka HTML 5 a přehrávání multimédií přímo pomocí internetového prohlížeče.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • seznámí se s novými možnostmi HTML5 a CSS3,
  • seznámí se s novou logickou strukturou WWW stránky,
  • analyzují možnosti vhodné k tvorbě responzivních stránek,
  • dokáží navrhnout vhodný layout webových stránek pro různá zařízení, na kterých lze webové stránky prohlížet,
  • dokáží pomocí CSS3 vytvořit atraktivní a efektivní vzhled WWW stránek,
  • dokáží analyzovat případné špatné zobrazení WWW stránky s cílem najít řešení, které stránku zobrazí správně,
  • dokáží vložit do WWW stránky multimediální obsah,
  • dokáží vytvořit na WWW stránce formuláře pomocí HTML5 a CSS3 a tyto verifikovat pomocí nových nástrojů HTML5.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům i pedagogickým pracovníkům všech typů škol, pracovníkům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.