E-learning a využití poč. sítí ve výuce s využitím LMS prostředí MOODLE (8 hod)

Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je seznámit zájemce s prostředím LMS Moodle, prostředím, které bylo vytvořeno učitelem pro učitele. Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem vytvářet kvalitní e-learningové kurzy, kteří chtějí učit moderním způsobem, kteří chtějí jít s dobou a plně využít obrovských možností internetu. Frekventanti kurzu se seznámí s možností využití LMS Moodle ve své pedagogické práci. Prakticky si vyzkouší založení nového kurzu, jeho naplnění výukovými materiály, zakládání diskusních fór, tvorbu anket a didaktických testů, zadávání a následný sběr úloh v domácí přípravě.  Uvědomí si přínos e‑learningového prostředí v případě nepřítomnosti pedagoga vyučujícího daný předmět v konkrétní třídě.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • dokáží zdůvodnit nasazení e-learningu s využitím LMS Moodle ve své výuce,
  • vysvětlí a pochopí možnosti, které nabízí LMS Moodle pro zefektivnění výuky při využití e-learningu,
  • aplikují znalosti zásad a pravidel práce tutora,
  • modifikují parametry nastavení LMS Moodle v režimu správce a v režimu učitel,
  • navrhnou svůj výukový kurz a modifikují jeho parametry dle potřeb autora a školy,
  • definují role jednotlivým uživatelům aplikace, a to jak žákům, tak kolegům,
  • aplikují získané znalosti tvorby různých druhů výukových materiálů a jejich publikování,
  • dokáží klasifikovat žáky na základě odevzdaných úkolů a analyzuje výsledky tříd,
  • motivují žáky k učení prostřednictvím e-learningu jako nástroje, se kterým se setkají na vysokých školách.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům i pedagogickým pracovníkům všech typů škol, pracovníkům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.