Digitální učební materiály snadno a rychle

Cílem vzdělávacího semináře je naučit pedagogické pracovníky efektivní tvorbě DUM. Témata vzdělávacího programu jsou směrována k praktické využitelnosti ve výuce. Pedagogové se v rámci semináře seznámi s možnostmi při tvorbě DUM, objekty, které lze při tvorbě DUM využít, a to vše v souladu s autorských zákonem. Účastníci se naučí základy citační normy a uvědomí si nezbytnost citovat v DUM všechny zdroje. Pedagogové budou rovněž schopni v prostředí internetu dohledat zdroje, které je možno využít v souladu s licencí Public Domain či Creative Commons. Pedagogové budou také umět využít ve svých DUM moderní multimediální objekty, jako například video z YouTube.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • se seznámí s pravidly pro tvorbu DUM, problematikou autorského zákona, citační etikou,
  • pochopí licenční problematiku s důrazem na licence Creative Commonsa a Public Domain,
  • získají přehled o vhodných zdrojích, které je v souladu s platnou legislativou možné použít při tvorbě DUM,
  • naučí se vkládat nestandardní objekty (např. videa z YouTube) do DUM.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, MŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, Vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.