Adobe Acrobat

Seminář umožní zájemcům pochopit princip vytváření korektních PDF dokumentů. Tyto dokumenty budou vytvářeny v aplikacích Microsoft Office, a to transformací z aplikací Microsoft World, Microsoft excel a Microsoft PowerPoint. Účastníci kurzů se naučí provádět základní úpravy dokumentů ve formátu PDF včetně jejich distribuce. Seminář se věnuje také způsobům zabezpečení PDF dokumentů proti jejich neoprávněným modifikacím. Značná část semináře se věnuje práci v aplikaci Adobe Acrobat Reader, neboť tato aplikace se používá ke čtení PDF souborů nejčastěji. Seminář se teké věnuje elektronickému podepisování PDF dokumentů.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • získání teoretické znalosti v oblasti PDF dokumentů,
  • dokáží vytvořit v prostředí Microsoft Office PDF dokument,
  • dokáží efektivně využít nástroje aplikace Adobe Acrobat Reader pro práci s PDF dokumenty,
  • dokáží digitálně podepsat PDF dokument,
  • umí vytvářet poznámky a sdílet PDF dokumenty
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, ZUŠ, SUŠ, SOŠ, SOU a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení, Pedagogům volného času, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.