Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy?

Společně se seznámíme s programem komplexní environmentální výchovy, která se skládá z osmi tematických celků postavených na principech globální výchovy a konstruktivistické pedagogiky. K jednotlivým tématům jsou připraveny ukázky konkrétních metod. Součástí setkání jsou příklady zavádění environmentální výchovy do výuky i do života školy (např. formou projektů).
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vlastními slovy definovat pojmy inkluze, diferenciace a individualizace ve vzdělávání,
  • popsat proč je dobré inkluzi zavádět,
  • rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci,
  • pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby diferencoval výuku,
  • analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií SOŠ a SOU.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.