Jak upravit ŠVP v ZŠ vzdělávající žáky s LMP v souvislosti se společným vzděláváním

Anotace

Obsahem semináře je podrobné seznámení se změnami, které vyplývají z nové vyhlášky č. 27/2016 Sb., a to v souvislosti se školním vzdělávacím programem základní školy, která se zaměřuje na vzdělávání žáků s LMP – to je školy zřízené podle § 16, odst. 9 (nemají zavedenou pouze individuální integraci, ale třídy, oddělení nebo studijní skupiny). Tento program není určen běžným základním školám.

Pro základní školy vzdělávající především žáky s LMP z nové vyhlášky plyne nutnost zrevidovat vlastní školní vzdělávací program, který vypracovávali podle přílohy RVP ZV pro žáky LMP. Pro učitele tedy plyne práce na kompletním přepracování ŠVP a zvládnutí práce především na osnovách vyučovacích předmětů a úpravách učebního plánu. Aby úpravy mohli učitelé provést efektivně a správně, je potřebné, aby znali novou terminologii, porozuměli souvislostem a byli schopni vše aplikovat nejen v ŠVP, ale i ve své každodenní práci.

Vzdělávací cíl:

Naučit ředitele škol, koordinátory ŠVP a učitele ZŠ vzdělávající žáky s LMP základní znalosti terminologie upraveného RVP ZV a jejich použití v podmínkách konkrétní školy, se zaměřením na dokument ŠVP. Těžiště bude na porozumění OVO a minimálních doporučených výstupů a na práci s nimi.

Vzdělávacím cílem je zvýšit znalosti vedení škol a učitelů v oblasti požadavků plynoucích z úpravy RVP ZV a jejich schopnost tyto požadavky prakticky aplikovat v práci s ŠVP vlastní školy.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ, gymnázií a ředitelům škol a školských zařízení. 

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.