Jak na volbu vzdělávacích metod na 2. stupni ZŠ při společném vzdělávání

Anotace

Obsahem semináře je vedení účastníků k pochopení způsobu volby metod při výuce. Originální systém je postavený na principu Bloomovy taxonomie mentálních operací a na nich stanovených vzdělávacích cílů („Spektrum vzdělávacích metod © Doubková, Tomek“).

Bloomova taxonomie říká, že úrovně musejí být budovány postupně, žádnou z nich nelze vynechat a nelze přeskakovat.

Pro názornost „Spektrum vzdělávacích metod © Doubková, Tomek“ pracuje také s barvami.

V rámci druhého stupně základní školy bude pedagog řídit vzdělávání obvykle ve všech úrovních Bloomovy taxonomie včetně těch nejvyšších. V optimálním případě bude navazovat na pevné základy vybudované na prvním stupni ZŠ. K tomu bude využívat velmi rozsáhlé palety metod a forem práce. Učitelé by tomuto systému – „Spektrum vzdělávacích metod © Doubková, Tomek“ - měli rozumět, aby volili metody podle úrovně mentálních operací, kterou chtějí dosáhnout u jednotlivých žáků – to je princip společného vzdělávání. Aby učitel mohl dovést žáka k jeho osobnímu maximu, musí umět individualizovat nejen cíle vzdělávání, ale také k nim adekvátní metody. Právě rozšiřování uvědomění v této oblasti a praktickému nácviku volby metod je věnována podstatná část semináře.

Vzdělávací cíl:

Naučit učitele 2. stupně ZŠ koncepčnímu uvažování při volbě vzdělávacích metod a usnadnit tak práci s metodami při společném vzdělávání. Vzdělávacím cílem je zvýšit znalosti a dovednosti učitelů v oblasti volby vzdělávacích metod.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ, gymnázií, asistentům pedagoga a ředitelům škol a školských zařízení.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.