Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vlastními slovy definovat pojmy inkluze, diferenciace a individualizace ve vzdělávání,
  • popsat proč je dobré inkluzi zavádět,
  • rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci,
  • pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby diferencoval výuku,
  • analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.