Manažerský trojboj

 

Vzdělávací záměr, cíl

Vzdělávací program Manažerský trojboj si klade tyto cíle:

  • naučit vedoucí pracovníky prvky moderního managementu a školského marketingu a PR školy.
  • Naučit management školy novým trendům a účinným prvkům skutečně efektivního leadershipu ve školské praxi
  • Naučit ředitele efektivní zavádění a řízení koncepčních změn ve škole se všemi dopady a důsledky
  • Výše uvedené cíle podložit a opřít o skutečné kazuistiky a doložit příklady dobré praxe vč. nových poznatků a výzkumů z daného oboru

Hodinová dotace

Seminář má 24 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.