Mentoring jako součást profesního rozvoje

Informativní seminář pro pedagogy, kteří nemají žádnou nebo jen minimální představu o tom, co je to mentoring a jak by ho mohli využít k podpoře svého profesního rozvoje. V rámci semináře se účastníci dozví o tom, co je mentoring pedagogických kompetencí, jeho formách a možnostech využití ve školním prostředí, zejména s ohledem na hodnocení a zvyšování kvality práce pedagogů. Účastníci se seznámí s přínosy externího a interního mentoringu, s předpoklady pro realizaci úspěšných interních programů mentoringu ve škole a získají informace k plánování využití externího mentoringu.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci budou seznámeni s těmito tématy:
  • pedagogické kompetence,
  • formy podpory pedagogických kompetencí - semináře, koučování, mentoring, peer learning, supervize poradenství,
  • stádia rozvoje pedagogických kompetencí - nevědomá nekompetence, vědomá nekompetence, vědomá kompetence, nevědomá kompetence,
  • podmínky pro zavádění mentoringu ve škole,
  • mentoring versus hodnocení,
  • externí a interní mentoring.

 

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům a pedagogickým pracovníkům všech typů škol.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.