Příprava třídních učitelů

Cílem semináře je seznámit účastníky s rolí třídního učitele tak, aby jim práce dávala smysl a uměli obhájit jak svou třídu, tak i sami sebe. Naučí se, jak říkat nepříjemné věci a vést rozhovory v situacích, ze kterých by nejraději utekli.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci se seznámí
  • s rolemi, do kterých může třídní učitel vstupovat.
  • s etickým a neetickým chováním třídního učitele a učitelů, kteří pracují s jeho třídou.
  • se zásadami komunikace s kolegy, rodiči a jednotlivými žáky.
  • se způsoby vedení třídnických hodin a jejich využití při práci třídního učitele.
  • základy psychohygieny třídního učitele.
 
Účastníci
  • budou reflektovat své vlastní způsoby využívané při práci třídního učitele.
  • si naplánují přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe.
  • budou motivování k efektivnější práci s kolektivem třídy.

 

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.